musea in gebaren

Sinds 2017 ben ik betrokken bij Musea in Gebaren, een project van Stichting IN Gebaren (voorheen Wat Telt!) en Foam fotografiemuseum Amsterdam.

Musea in Gebaren maakt kunst en cultuur toegankelijk voor gebarentalige doven en slechthorenden in Nederland. Musea in Gebaren is een platform voor dove en slechthorende kunstliefhebbers. We ondersteunen musea die toegankelijker en inclusiever willen zijn voor doven en slechthorenden.

Musea in Gebaren leidt dove mensen op tot Dove museumgids. Deelnemende musea worden gekoppeld aan één of meerdere dove museumgidsen, waardoor zij rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal kunnen aanbieden in hun museum. Ook is het mogelijk om diverse losse workshops te volgen of videoproducties in Nederlandse Gebarentaal te laten ontwikkelen.

Musea in Gebaren verzorgt tevens nascholing van de dove gidsen en organiseert kennisuitwisseling tussen de deelnemende musea. Het doel van Musea in Gebaren is om doven en slechthorenden te enthousiasmeren en informeren over kunst en cultuur in Nederlandse Gebarentaal.

rondleiding NGT van Gogh Museum foto_ Br

Dove museumgids Maaike staat voor de Amandelbloesem van Vincent van Gogh.
Foto: Brenda Roos / Van Gogh Museum